Chia sẽ cho bạn 1 vài mẫu Hatch đẹp.

Xem thêm nhiều thư viện khác của AutoCad tại đây : https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/autocad