Đây là file AutoCad ghi chú chung trong bản vẽ kết cấu rất chi tiết theo TCXDVN hiện hành khá là đầy đủ, hôm nay xin chia sẻ cho mọi người. Bạn nào cần thì download về nhé.

1
File Download tai đây (pass là elsoft.vn) : download