Bộ file Excel hỗ trợ tính toán ngành Xây dựng phần 01 bao gồm 50 file tính Excel được gom lại 1 Folder duy nhất hỗ trợ trong việc tính toán cho các bạn. Các bạn tham khảo

Link download tại đây

Học thiết kế xây dựng theo cách của chuyên gia: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung