Như đã nói ở tiêu đề thì đây là bộ sưu tập template mà mình đã sưu tầm được trong thời gian đi học và làm việc, nay mình tổng hợp để chia sẽ cho các bạn học tập.

Download tại đây:

Bộ sưu tập đầy đủ các Tempate chuẩn TCVN

Hãy tham gia cùng elsoft để chúng tôi chia sẽ kinh nghiệm với bạn: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/revit