Mình có đi sưu tầm để tổng hợp lại một số đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp. Các bạn sinh viên tải về tham khảo nghiên cứu thêm nhé.

Link ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Link ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Nói tiếng Anh lưu loát trong ngành xây dựng - Level 1