BT LU8 - NGOAI THAT

Link download file Sketchup: DOWNLOAD
Link download file mẫu Lu8: DOWNLOAD
Pass: 3d4e

Học thiết kế xây dựng theo cách của chuyên gia: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/kien-truc-xay-dung?id=161

Đăng ký thuê bao theo tháng cho khóa học của  giảng viên Quốc Huy và Hoàng Anh tại: huytraining.com