Đây là kho thư viện ánh sáng của bạn Trần Quân chia sẽ.

Link tải: Kho thư viện FLARE ánh sáng cho thiết kế

Nguồn: photoshop for me please