Lệnh bo tròn trong cad (lệnh fillet trong autocad,lệnh bo góc hình chữ nhật trong cad,lệnh bo tròn 2 đường thẳng) là lệnh tạo cung tròn giữa 2 đối tượng. Cách dùng lệnh fillet trong autocad như sau:

 • Menu: Modify –> Fillet
 • Lệnh: Fillet
 • Lệnh tắt: F

Command : F ↵
Select first object or [Polyline / Radius /Trim /Multiple]: 
Chọn các tham số để đặt chế độ vuốt góc.
Các tham số:

 • Chọn tham số R (Radius) Dùng để nhập bán kính cần vuốt góc.
  • Specify fillet radius <0.0000>: Nhập bán kính
  • Select first object or [Polyline /Radius /Trim/ mUltiple]: Chọn cạnh thứ nhất cần vuốt góc
  • Select second object: Chọn cạnh thứ 2 cần vuốt góc
 • Chọn tham số P (Polyline): Sau khi ta nhập bán kính thì ta chọn tham số P để vuốt góc cho tất cả các góc của Polyline
 • Chọn tham số T (Trim): Cho phép cắt bỏ hoặc không cắt bỏ góc được vuốt
  • Enter Trim mode option [Trim/No trim]<No trim>: Tại đây ta gõ T hoặc N để lựa chọn cắt hoặc không cắt bỏ góc được bo tròn
  • Select first object or [Polyline/Radius /Trim /mUltiple]: Chọn cạnh thứ nhất cần vuốt góc
  • Select second object: Chọn cạnh thứ 2 cần vuốt góc
 • Chọn tham số U (mUltiple): Nếu ta nhập một lựa chọn khác trên dòng nhắc chính trong kho đang chọn tham số này thì dòng nhắc với lựa chọn đó được hiển thị sau đó dòng nhắc chình đựoc hiển thị.

VD1: Các bạn bo tròn 1 góc của hình chữ nhật:
Bước 1: vào lệnh F↵.
Lúc này xuất hiện các lựa chọn,ở đây mình chọn nhập theo bán kính R (Radius)
Bước 2: Nhập bán kính cung tròn.
Chú ý là bán kính phải nhỏ hơn cạnh của hình chữ nhật nhé,ở đây mình chọn R=20 => ấn enter
Bước 3: Click chọn 2 cạnh liền nhau của HCN => chọn xong các bạn ấn enter.

 • Ta được như hình vẽ:
 • l_nh bo tròn trong cad.png

VD2: Thao tác tương tự VD1

 • Hình tùy chọn:
  • l_nh bo tròn trong cad2.png
 • Lối 2 đường thẳng thành polyline bở cung tròn:
  • l_nh bo tròn trong cad3.png

Các góc còn lại các bạn làm tương tự,chúc thành công! :)

Còn rất nhiều thủ thuật và lispcad hay trong khóa Autocad : https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/autocad