Đây là mô hình thiết kế Phòng cháy chữa cháy bằng revit mep.

Do file khá nặng nên mình chỉ up link

http://www.mediafire.com/file/49az2uh1t90njh1/Mohinhchuachay.rar