Link down: Click here
Bổ sung: Slicer5 – công cụ cắt đối tượng ra thành nhiều tấm

SHAPE BENDER

INSTANT

Hướng dẫn:

Cài Plugin Sketchup

 

* Đuôi *.rbz

–       Window/ preferences/ Extensions

–       Install Extension… => Tìm file *.rpz

–       Cài theo thứ tự:

o   LibFredo6_v6.8c

o   BezierSpline : Vẽ đường cong

o   clf_shape_bender: bẻ công đối tượng

o   Curviloft: Vẽ mặt cong 3 chiều

o   DM_artisan: biến khối vuông thành cong

o   DM_SketchUV: Ốp texture nâng cao

o   fur_en_v2.1.0: rải cỏ, thảm lông

o   JointPushPull: Push/Pull mặt cong

o   LSS_matrix_1_0_3: tạo ma trận

o   RoundCorner_v3.0b : bo tròn cạnh

o   s4u_toComponents: Tạo component

o   tt_selection_toys-2.3.9: chọn 1 thành phần đối tượng

 

Đối với *.rb (1001bit pro – Slicer5)

–       Copy file *.rb và thư mục cùng tên vào C:\Users\TENMAYTINH\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2015\SketchUp\Plugins