Gửi tặng các bạn toàn bộ hồ sơ thiết kế ngân hàng Việt Nam cơ sở Thường tín, hồ sơ thiết kế bao gồm: Kiến trúc + kết cấu + điện + nước + PCCC + Thuyết minh
Untitled.jpg
Bộ hồ sơ gồm:

  1. Các bản vẽ kiến trúc
  2. Các bản vẽ kết cấu
  3. Các bản vẽ điện
  4. Các bản vẽ nước
  5. Hệ thống phòng cháy
  6. Thuyết minh

Link Download:

 

Nguồn: ST

Thêm nhiều thủ thuật và kiến thức đang chờ bạn tại khóa học xây dựng: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung