HỌC REVIT MỘT CÁCH BÀI BẢN VÀ KHOA HỌC TẠI ĐÂY

Elsoft sưu tầm được file một căn hộ Vẽ đẹp và render đẹp, nay chia sẽ cho các bạn, Trong căn hộ biệt thự này bạn tìm thấy những gì?

Một số hình ảnh Revit của căn hộ biệt thự

apartment-building revit

by brijit Aich

Software:Autodesk RevitRenderingBricsCAD

File down revit ở đây:

Nâng cao trình độ hiểu biết của mình về Revit tại khóa học : https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/kien-truc-xay-dung/revit?id=161