Elsoft.vn tổng hợp một số map vật liệu, các hình ảnh vật liệu đẹp đúng thực tế để các bạn dễ sử dụng
Nếu bên mình có thư viện nào khác sẽ chia sẽ tiếp, các bạn cập nhật thông tin tại web https://blog.elsoft.vn

HỌC REVIT MỘT CÁCH BÀI BẢN VÀ KHOA HỌC TẠI ĐÂY

text-vat-lieu-revit

Nguồn: enscape3d.com

bạn kích vào G+ để xuất hiện Link down

Revit 2015

Nâng cao trình độ hiểu biết của mình về Revit tại khóa học : https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/revit