Cuốn tài liệu Electricity for HVAC Tech là một cuốn sách hơi đặc biệt một chút mà có lẽ cả các bạn HVAC Engineer lẫn Electrical Engineer đều muốn đọc.
Nội dung có lẽ không còn gì phải bàn nữa: sách nói về hệ thống điện dùng cho các ứng dụng của hệ thống HVAC.


Trích lược đại ý vài dòng mở đầu cuốn sách:
Không có tác giả nào đi viết mà không có những am hiểu về cái mình đang viết và thiếu đi sự giúp đỡ của các
chuyên gia khác. Cuốn sách này cũng vậy, một nhóm chuyên gia đã chia sẻ các tư liệu cùng nhau để hoàn
thành cuốn sách này. Các chuyên gia này tới từ nhiều tổ chức, công ty nổi tiếng mà một vài cái tên nghe rất
quen thuộc tại nước ta: Carrier, Honeywell…
Sách dày 405 trang, bao gồm 20 chương:
 Chap 1: Introduction to Electricity
 Chap 2: Current, Voltage, Resistant, Power and Ohm’s Law
 Chap 3: Resistor, Other Electric Components & Their Symbols
 Chap 4: Series and Paralell Circuits
 Chap 5: Magnetism, Solenoid and Relay
 Chap 6: Electrical Measuring Instruments
 Chap 7: Electrical Power: DC and AC
 Chap 8: Inductor and Transformer
 Chap 9: Capacitors and Capacitive Reactance
 Chap 10: Single Phase and 3 Phases AC
 Chap 11: Solid State Control
 Chap 12: AC Motors
 Chap 13: Electrical Safety
 Chap 14: Control Devices
 Chap 15: Heating Circuits

 Chap 16: Airr Conditioning Circuits
 Chap 17: Refrigeration Circuits
 Chap 18: Troubleshooting
 Chap 19: Controling Electrical Power for AC Units
 Chap 20: Career in Air Conditioning and Refrigeration
Các bạn quan tâm có thể download cuốn sách này theo link bên dưới nhé:

DOWNLOAD

Học thiết kế xây dựng theo cách của chuyên gia: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/kien-truc-xay-dung?id=161

Đăng ký thuê bao theo tháng cho khóa học của  giảng viên Quốc Huy và Hoàng Anh tại: huytraining.com