Dưới đây là 2 tập tài liệu dạy học Civil 3D của tác giả Phạm Ngọc Sáu và Nguyễn Thị Thanh Hương.​

Tập 1: Quy hoạch cao độ nền – Thoát nước đô thị
Tập 2: Thiết kế đường – Nút giao thông​

upload_2017-5-11_16-29-12.png
TẬP 1


upload_2017-5-11_16-28-32.png
TẬP 2