Đối với các bạn học ngành xây dựng, thì đồ án BTCT1 chắc hẳn là đồ án đầu đời và nó cũng rất khó bởi vì nó là đồ án đầu tiên chưa có kinh nghiệm. Vì vậy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm đồ án đầu đời này…

Khi các bạn nhận đô án từ giáo viên thì các bạn sẽ có số liệu của riêng mình. Thông thường, thì các bạn sẽ làm theo quyển Sàn sườn BTCT toàn khối. Nhưng hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn file EXCEL nên các bạn chỉ cần nhập đúng số liệu của mình vào là tự nó tính toán.

Sau đây là một số hình ảnh về đồ án BTCT1:

hướng dẫn đồ án BTCT1

Sau khi các bạn tính toán xong sẽ dùng số liệu vừa tính toán được và sẽ dùng số liệu đó để vẽ các sơ đồ và các mặt cắt. Sau đây, là bản vẽ tham khảo của mình (lưu ý chỉ tham khảo vì số liệu sẽ khác).

Tài liệu hướng dẫn đồ án BTCT1-ĐHXD

Dưới đây là file Excel Đồ Án BTTC1

File CAD Đồ Án BTCT1

Học AutoCad theo cách của chuyên gia: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/autocad