Kết quả hình ảnh cho Thư viện LENS FLARE

Shared by Cao Thuan

Link download: Tại Đây

Chia sẽ cách học Sketchup hiệu quả tại đây: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/sketchup