1. Cải thiện chức năng import PDF

PDF là định dạng file phổ biến nhất sử dụng cho việc trao đổi thông tin thiết kế giữa người thiết kế, nhà thầu, khách hàng và các bên khác. Với AutoCAD 2017, chúng ta đã có thể import (nhập) file PDF vào autocad. Lệnh PDFIMPORT sẽ nhập dữ liệu PDF vào AutoCAD dưới dạng hình học, văn bản TrueType, và hình ảnh 2D.

Tuy nhiên, định dạng PDF của Adobe không đọc được các font SHX của Autocad. Khi một file PDF được tạo ra từ một bản vẽ Autocad, những dòng chữ dùng font SHX sẽ được lưu trữ vào file PDF dưới dạng hình học.Nếu file PDF đó được import vào 1 file DWG, những dòng chữ SHX sẽ được nhập vào như những hình hình học thay vì text. Việc này dẫn đến là những dòng chữ vẫn có thể đọc được, nhưng không thể chỉnh sửa vì chúng chỉ là tập hợp những đường thẳng, đường tròn, và các hình cơ bản khác.

PDF SHX text geometry AutoCAD

SHX Text Recognition

Autocad 2018 cho chúng ta một công cụ nhận dạng text SHX, cho phép bạn chọn các đoạn text SHX bị “vỡ” thành dạng hình học và chuyển đổi chúng lại thành đối tượng text. Bạn có thể truy cập vào tính năng này từ công cụ Recognize SHX Text (lệnh tắt PDFSHXTEXT) trên thanh ribbon tab Insert.

Recognize_SHX_AutoCAD_PDF

Công cụ nhận dạng SHX sẽ phân tích tập hợp những hình dạng hình học (vd như lines, polylines,v.v…) từ những đối tượng được chọn và so sánh chúng với những ký tự trong các file đệm SHX được chỉ định.

SHX Recognition Tool AutoCAD 2018

Công cụ có thêm tùy chọn cài đặt (Settings) để giúp bạn quản lý những font SHX nào muốn đối chiếu với “đoạn text” được chọn, cũng như điều khiển vài cài đặt khác trong quá trình chuyển đổi. Những font SHX phổ biến nhất được liệt kê theo mặc định; bạn có thể thêm hoặc bỏ bớt các font SHX tùy thích, và chọn những font nào trong danh sách mà bạn muốn đối chiếu với đoạn text được chọn. Autocad sẽ so sánh lần lượt với từng font cho tới khi tìm ra font trùng khớp với đoạn văn bản được chọn. Tùy chọn “Use the best matching font” đảm bảo rằng Autocad sẽ so sánh văn bản đó với tất cả những font được chọn, và chọn ra font tốt nhất.

Settings Option AutoCAD PDF Text

Sau khi đối chiếu với các font SHX, các hình hình học sẽ tự động được thay thế bằng một hay nhiều đối tượng Mtext. Một hộp thoại sẽ hiển thị kết quả.

Geometry Converted Text PDF AutoCAD 2018

Mời các bạn xem đoạn video ngắn sau để minh họa rõ hơn tính năng trên:

Một vài cải tiến khác

Ngoài công cụ nhận dạng SHX, Autocad 2018 còn đưa ra thêm những cải tiến về import PDF sau:

  • Công cụ PDF import và PDF attach (lệnh PDFIMPORT và PDFATTACH) sẽ hiển thị ảnh thu nhỏ (thumbnail) của file PDF trong hộp thoại chọn file.
  • Sửa các lỗi hướng xoay với các text dạng TrueType. Sẽ không còn tình trạng chữ bị lộn ngược nữa.
  • Cải thiện tỉ lệ các hình dạng PDF trong layouts. Các hình hình học được scale đúng kích thước thật trong không gian model nếu tất cả các viewports đều cùng một tỉ lệ.
  • Hỗ trợ dữ liệu dạng điền form tốt hơn khi import PDF.

2. Cải tiến đường dẫn liên kết ngoài – External Reference (Xref)

Không còn “Xrefs… not found” nữa !

Autocad 2018 giúp giảm những vấn đề gây ra bởi lỗi đường dẫn reference.

Chuyển đường dẫn mặc định thành Relative Path

Khi bạn đính kèm một file ngoài vào bản vẽ Autocad, loại đường dẫn mặc định bây giờ sẽ là Relative path (đường dẫn tương đối) thay vì Full path (đường dẫn đầy đủ) như trước. Bạn có thể dùng biến hệ thống mới REFPATHTYPE để chỉnh sửa loại đường dẫn mặc định. Đặt giá trị thành 0 cho No path,1 cho Relative path hoặc 2 cho Full path.

Relative_Path_AutoCAD_2018

Cho phép dùng Relative Path ngay cả khi chưa lưu thành file

Trong các bản Autocad trước, bạn không thể đặt đường dẫn tương đối tới một file ngoài khi mà bản vẽ chính chưa được đặt tên (chưa lưu thành file). Trong Autocad 2018, bạn sẽ có thể đặt đường dẫn tương đối ngay cả khi bản vẽ chính chưa được lưu. Nếu bạn chọn một file xref trong bảng Xref, cột Saved Path hiển thị một đường dẫn đầy đủ với một dấu hoa thị phía trước để cho biết rằng nó sẽ được thay đổi khi bạn lưu bản vẽ chính. Một thuộc tính trong khung Details cũng sẽ cho thấy file xref đang chờ một đường dẫn tương đối.

Relative_Path_Save_AutoCAD_2018

Cập nhật lại đường dẫn tương đối khi lưu file

Nếu bản vẽ hiện tại đang chứa những đường dẫn xref  bên ngoài và bạn lưu nó tới một vị trí khác, bạn sẽ được nhắc nhở để cập nhật đường dẫn.

Relative_Path_Save_Update_AutoCAD_2018

Chọn đường dẫn mới hoặc Tìm và thay thế đường dẫn khi bị lỗi “Not Found”

Menu ngữ cảnh của bảng Xref đưa ra thêm 2 lựa chọn mới khi bạn click phải chuột vào một file xref mà không được tìm thấy.

Select_New_Path_AutoCAD_2018

Select New Path sẽ cho phép bạn duyệt tìm tới một vị trí mới cho một file được đính kèm (fix one), và sau đó cho bạn một tùy chọn để áp dụng cùng vị trí đó cho các file đính kèm khác (fix all).

Apply_Path_AutoCAD_2018

Find and Replace sẽ định vị tất cả những xref sử dụng cùng một đường dẫn nhất định từ tất cả các xref mà bạn chọn, và thay thế tất cả đường dẫn đó thành đường dẫn mới mà bạn chỉ định.

Find_Replace_Path_AutoCAD_2018

Xác định loại đường dẫn hiện hành

Khi bạn chọn Change Path Type từ menu chuột phải hoặc toolbar cho một file xref trong bảng External References, loại đường dẫn hiện tại của file đó sẽ bị vô hiệu. Điều này giúp bạn xác định được loại đường dẫn nào đang được sử dụng cho file xref được chọn.

Identify Current Path Type_AutoCAD_2018_2

Xác định những file bị “bỏ rơi”

Những file xref con (nested references) bây giờ sẽ hiển thị là Orphaned thay vì “Unrefernced” nếu file cha là Unloaded hoặc Not Found. Và để giúp bạn xác định được vấn đề với các file xref con bị lỗi, những file này sẽ được hiển thị dưới dạng cây thư mục, ngay cả khi không tìm thấy.

Identify Orphaned Files_AutoCAD_2018Identify Orphaned Files_AutoCAD_2018_2

Tùy chọn Open không còn bị vô hiệu nữa khi bạn chuột phải vào một file xref chưa được load vào trong bảng External References, cho phép bạn mở các file chưa được load một cách nhanh chóng.

Open Unloaded References Drawings

Đổi tên các file liên kết

Nếu bạn đổi tên một file chưa được load trong bảng External References, nó sẽ không tự động load lại nữa. Nó sẽ giữ trạng thái chưa load trừ khi bạn load lại có chủ ý.

Rename Reference Files_AutoCAD_2018

Nếu bạn đổi tên một file xref từ một công cụ khác ngoài bảng External References, ví dụ như Xref Manager (lệnh CLASSICXREF) hoặc hộp thoại Rename, tên liên kết ngoài mới sẽ được tự động cập nhật trong bảng External References. Bạn sẽ không còn cần phải reload nó để thấy được tên mới.

Rename Reference Files_AutoCAD_2018_2

Xem video sau để minh họa rõ hơn các cải tiến mới về Xref :

3. Công cụ quét chọn đối tượng

Trong Autocad 2018, bạn có thể bắt đầu vùng chọn ở một phần của bản vẽ và sau đó có thể pan & zoom tới một phần khác mà vẫn giữ được những đối tượng được chọn trong vùng không nhìn thấy. (trước đây bạn chỉ có thể chọn được những đối tượng đang được hiển thị thôi)

Offscreen Selection in AutoCAD 2018

4. Hỗ trợ độ phân giải 4K

Autocad 2018 đã hỗ trợ những màn hình độ phân giải cao để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên độ phân giải 4K và cao hơn. Những thành phần giao diện người dùng phổ biến nhất, như tab Start, Command line, Palettes, các hộp thoại, thanh công cụ, ViewCube, pick box và grip,… sẽ được chỉnh tỉ lệ phù hợp với cài đặt của Windows.

Bạn có thể download & dùng thử AutoCAD 2018 tại đây.