Autodesk Robot structural Analysis Professional (Robot) là một chương trình phân tích cấu trúc toàn diện, tích hợp duy nhất cung cấp các kỹ sư kết cấu khả năng phân tích cao cấp những cấu trúc lớn, phức tạp được ứng dụng rộng để mô hình hóa, phân tích và thiết kế nhiều loại kết cấu bao gồm phân tích tuyến tính cũng như phi tuyến bất kỳ cấu trúc nào như các tòa nhà, cầu, công trình dân dụng và các cấu trúc đặc biệt khác trong xây dựng. Chương trình cho phép người dùng tạo ra các kết cấu, thực hiện phân tích, xác minh kết quả đạt được và thực hiện kiểm tra tiêu chuẩn tính toán của các thành phần, chuẩn bị tài liệu cho tính toán, thiết kế kết cấu. Kết hợp với Autodesk Revit Structure, Robot mở rộng quá trình cơ cấu BIM (Building Information Modeling), cho phép các kỹ sư nhanh chóng thực hiện phân tích kỹ thuật và xây dựng toàn diện trên nhiều loại kết cấu công trình.

Với Robot, các kỹ sư kết cấu có thể:

• Liên kết hai chiều với Autodesk Revit Structure-Việc trao đổi kết quả phân tích kết cấu với mô hình kiến trúc cho các tài liệu dự án phối hợp tốt hơn.
• Khả năng tự động chia lưới để tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn – tạo các mắt lưới phần tử hữu hạn cho kết quả phân tích chính xác hơn.
• Tham chiếu nhiều quốc gia cụ thể, nhiều ngôn ngữ, đơn vị, và cho phép mã thiết kế số quốc gia cụ thể.
• Tích hợp thiết kế bê tông cốt thép và thiết kế thép theo mô-dun-Sử dụng mã thép quốc tế và bê tông cốt thép.
• Tiến trình thực hiện liên tục từ phân tích và thiết kế bản vẽ chế tạo- Chuyển giao mô hình và đưa kết quả sang AutoCAD Structural Detailing oho các bản vẽ chi tiết kết cấu chế lạo.
• API mở và linh hoạt-cho Dhép liên kết với các chương trinh bên ngoài như Microsoft Excel và AutoCAD ®.
Đây là chương trinh không thể thiếu được cho các học sinh, sinh viên, giáo viên, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, các kiến trúc SƯ và nhiều hơn nữa dùng trong học tập.

Autodesk Robot structural Analysis (Robot) là một chương trình tích hợp duy nhất dùng để mô hình hóa, phân tích và thiết kế các loại kết cấu. Chương trình cho phép người dùng tạo ra các kết cấu, thực hiện phân tích, xác minh kết quả đạt được và thực hiện kiểm tra tiêu chuẩn tính toán của các thành phần và chuẩn bị tài liệu cho tính toán, thiết kế kết cấu.

Robot bao gồm các tính năng chính được trình bày dưới đây:
• Cơ cấu phân tích tuyến tính, phi tuyến (phương thức, quang phổ, địa chấn, P-Delta, biến dạng oằn, độ dẻo).
• Làm việc trong một môi trường đa ngôn ngữ (thiết lập 15 ngôn ngữ độc lập cho giao diện người dùng, thiết kế và ghi chú tính toán).
• Làm việc trong một môi trường đa quốc gia – có hơn 50 mẫu thiết kế.
• Khung, tấm và vỏ, cộng với mô hình và mạng lưới GUI (giao diện người sử dụng) đầy quyền năng cho phép người dùng xác định hầu như bất kỳ hinh dạng hay cấu hình nào của kết cấu – cho phép người dùng phân tích đúng chất lượng kết cấu hình học mô hình.
• Kết hợp hai chiểu với Revit Structure, cộng với IFC, CIS2 v.v. một API mở cho phép người sử dụng giao diện ứng dụng riêng cho trước/hoặc sau xử lý cách bố trí.