xin chia sẻ với các bạn một bảng tính toán kết cấu hố ga thăm cống D1000 với kích thước mặt bằng là 1.94×1.64m; chiều cao lớn nhất 2.4m. Nguồn của Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình miền bắc lập khi thiết kế hạ tầng khu tái định cư Cẩm Phương, Ba Vì, Hà Nội.

Link tải: Bảng tính kết cấu hố ga