Xin được chia sẻ với các bạn kinh nghiệm bóc khối lượng dự toán dưới dạng hỏi đáp những vấn đề thường gặp nhất.

1. Câu Hỏi 1:
Tôi thấy trong hướng dẫn do bóc khối lượng của Bộ Xây dựng chỉ ra
– Đơn vị tính khối lượng xây tường,  khối lượng bê tông tính theo m3.
– Đơn vị tính khối lượng ván khuôn là 100m2, khối lượng thép là tấn.
==> Quy định như vậy là đúng k?
Đáp:
– Nếu trả lời đúng là trật lất.
– Chính xác phải là:
Đơn vị tính khối lượng không ai có quyền quy định cả. Mà do chính Bộ định mức bạn áp dụng để tính dự toán quy định. Định mức bạn áp dụng thì nhiều lắm: có thể là của BXD công bố, có thể là do công ty bạn tự xây dựng, có thể định mức của 1 đơn vị tư vấn chuyên nghiệp công bố, có thể là định mức của nước ngoài… Cùng 1 loại công tác, mỗi định mức có thể giống nhau hoặc khác nhau về đơn vị tính. Nên Viện kinh tế Bộ Xây dựng hướng dẫn như nội dung câu hỏi là sai bét về bản chất.

2. Câu hỏi 2:
– Bóc khối lượng cấu kiện bê tông có trừ đi thể tích cốt thép chiếm chỗ hay không?
* Đáp:
– Nếu trả lời có là trật lất.
– Chính xác phải là: trừ hay không trừ là do quy định cụ thể (thuyết minh áp dụng, hay chú thích) của Bộ định mức bạn áp dụng. Định mức bạn áp dụng thì nhiều lắm: có thể là của BXD công bố, có thể là do công ty bạn tự xây dựng, có thể định mức của 1 đơn vị tư vấn chuyên nghiệp công bố, có thể là định mức của nước ngoài…
Mách nhỏ: nếu là định mức 1776 của Bộ xây dựng thì không trừ vì trong thuyết minh định mức đã nêu rất rõ (nhưng bạn đừng tin tôi nói nha. Nếu chuyên nghiệp hãy chịu khó đọc tra cứu định mức để kiểm chứng).

3. Câu hỏi 3:
– Bóc khối lượng bê tông có trừ đi thể tích các lỗ chờ, hay hộc chờ không? Tương tự cho các diện tích ván khuôn có trừ đi các lỗ trống ấy không?
* Đáp:
– Nếu trả lời có là trật lất.
– Chính xác phải là: trừ hay không trừ là do quy định cụ thể (thuyết minh áp dụng, hay chú thích) của Bộ định mức bạn áp dụng. Định mức bạn áp dụng thì nhiều lắm: có thể là của BXD công bố, có thể là do công ty bạn tự xây dựng, có thể định mức của 1 đơn vị tư vấn chuyên nghiệp công bố, có thể là định mức của nước ngoài…
Mách nhỏ: nếu là định mức 1776 của Bộ xây dựng thì chỉ trừ với những lỗ trống lớn. Không trừ những lỗ trống nhỏ. Lớn nhỏ thế nào thì hãy chịu khó đọc định mức để kiểm chứng và NGỘ ra nhiều điều.

4. Câu hỏi 4:
– Bóc khối lượng cốt thép có:
+ cộng thêm khối lượng nối chồng thép không?
+ cộng thêm khối lượng bị cắt hao hụt trong thi công không?
* Đáp:
– Nếu trả lời có là trật lất.
– Chính xác phải là: cộng hay không cộng thêm là do quy định cụ thể (thuyết minh áp dụng, hay chú thích) của Bộ định mức bạn áp dụng. Định mức bạn áp dụng thì nhiều lắm: có thể là của BXD công bố, có thể là do công ty bạn tự xây dựng, có thể định mức của 1 đơn vị tư vấn chuyên nghiệp công bố, có thể là định mức của nước ngoài…
Mách nhỏ: nếu là định mức 1776 của Bộ xây dựng thì:
1. Cộng thêm khối lượng nối chồng thép.
2. Không cộng thêm khối lượng bị cắt hao hụt trong thi công.
Lý do, trong định mức đã nêu rất rõ (nhưng bạn đừng tin tôi nói nha. Nếu chuyên nghiệp hãy chịu khó đọc tra cứu định mức để kiểm chứng).
Các phần mềm dự toán hiện nay không có lưu ý này nên hầu như các bạn đều bóc khối lượng sai bét.
Trích thuyết minh trong định mức 1776 như sau:

Nguồn : xaydung360.vn

Xem thêm thông tin và các quy tắc bóc tách khối lượng khác tại đây : https://www.elsoft.vn/doc-ban-ve-va-boc-tach-khoi-luong