video:

Một số hình ảnh sản phẩm:

Bạn cũng có thể tự thiết kế cho mình những sản phẩm như thế với sự chia sẽ và truyền đạt từ kts Bảo Vương tại khóa học: https://www.elsoft.vn/course/render-cong-trinh-bang-revit