Cuốn tài liệu Design Of Electrical Services For Buildings là một tài liệu cực kỳ hay đối với các kỹ sư điện. Cuốn
sách này được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1974, và phiên bản được chia sẻ ở đây được chỉnh sửa và tái
bản lần thứ 4, phát hành vào năm 2005

Cuốn tài liệu dài 318 trang, chia làm 18 chương:
1. Accessories
2. Cable
3. Wiring
4. Cable rating
5. Circuits
6. Distribution
7. Lighting
8. Power
9. Protection
10. Fire alarms
11. Call and computer systems, telephone and public address systems
12. Reduced-voltage systems
13. Communal and closed-circuit TV systems
14. Lightning protection
15. Emergency supplies
16. Lifts, escalators and paternosters
17. Regulations
18. Design example

Nội dung cuốn sách chia làm 3 phần:


Từ chương đầu tới chương 7 nói tới các thiết bị trong hệ thống. Nội dung mô tả chi tiết hoạt động, chức năng
và kèm theo cả hình ảnh minh hoạt, kết nối và lắp đặt cho từng thiết bị.
Nội dung tiếp theo mô tả về nguyên lý hoạt động các loại hệ thống và phương pháp tính toán. Và cuối cùng là một thiết kế mẫu cho một dự án nhỏ.
Trong nội dung của cuốn sách này bao quát tới đầy đủ tất cả các hệ thống điện trong mảng Buildng Services mà hiếm khi kỹ sư được có cơ hội thiết kế tất cả trong cùng một công trình. Tóm lại, đây là một cuốn sách hay
về hệ Electrical dành cho Building Services.
DOWNLOAD TÀI LIỆU: https://goo.gl/sk8KJw