Tổng hợp Tiêu chuẩn The Level of Development (LOD) Specification mọi phiên bản 2013 2014 2015 2016 2017(mới cập nhật)

Các phiên bản tiếp theo sẽ được cập nhật ở đây

1. The Level of Development (LOD) Specification 2013 (LOD 2013)

4. The Level of Development (LOD) Specification 2014 (LOD 2014)
Đang cập nhật
3. The Level of Development (LOD) Specification 2015 (LOD 2015)

4. The Level of Development (LOD) Specification 2016 (LOD 2016)

 5. The Level of Development (LOD) Specification 2017 (LOD 2017)

Nguồn: http://bimforum.org/lod/

Link DownLoad tại đây:

Trở thành chuyên gia về Bim và áp dụng ngay vào thực tiễn với các khóa học: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung